REGULAMIN PRZYZNAWANIA STOPNI SZKOLENIOWYCH W BKS YAWARA
kompatybilny z regulaminem PZ Judo

Kryteria zdobywania stopni KYU:

 • 6-5 KYU spełnienie wymagań technicznych
 • 4-1 KYU spełnienie wymagań technicznych i sportowych
 • 6-1 KYU spełnienie kryterium czasowego

Wymagania sportowe:

Uzyskanie minimum 30 punktów w turniejach objętych kalendarzem PZJudo, Regionów i OZ Judo wg następującego klucza

 • zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 stopnie niższym – 1 pkt
 • zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopnie niższym – 2 pkt
 • zwycięstwo nad zawodnikiem o równym stopniu – 3 pkt
 • zwycięstwo nad zawodnikiem o 1 stopniu wyższym – 4 pkt
 • zwycięstwo nad zawodnikiem o 2 lub więcej stopni wyższym – 5 pkt

Uwaga! Judoka, który nie chce brać udziału w oficjalnym współzawodnictwie sportowym PZJudo, Regionów i OZJudo może uzyskiwać stopnie bez spełnienia warunku sportowego. Przystąpienia do egzaminu możliwe jest po:
uzyskaniu zgody trenera prowadzącego szkolenie na tryb zdobywania stopnia bez warunku sportowego
udokumentowania zdobycia 150 pkt* za udział w treningach randori w klubach wskazanych przez PZJ o profilu wyczynowym (listę klubów publikuje Pion Szkolenia PZJudo).
* – za jedno stoczone randori można otrzymać 1pkt. (bez względu na stopień przeciwnika)
* – punkty za stoczone randori potwierdza trener uprawniony przez PZJudo na obowiązującym formularzu

Kryteria czasowe
Dla dzieci w wieku 6-11 lat klub wprowadził autorski program baretek naszywanych na pas w obrębie 6 i 5 kyu (jednym słowem do 12 roku życia młody adept judo może zdobyć najwyżej 5 kyu – lecz ma szansę promocji, aż na 8 przejściowych stopni szkoleniowych), judoka który zdobył 5 kyu z czarną baretką dostaje automatycznie po skończeniu 12 lat stopień 4 kyu).

Dla starszych (+ 12 lat) obowiązują następujące minima czasowe
6 kyu – pas biały
(po odbyciu minimum 50 lekcji judo) – czyli praktycznie po pierwszym półroczu szkolenia
5 kyu – pas żółty
(po odbyciu minimum 50 lekcji judo od uzyskania 6 KYU) – czyli praktycznie po pierwszym roku szkolenia
4 kyu – pas pomarańczowy
(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 5 KYU)
3 kyu – pas zielony
(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 4 KYU)
(* w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 4 KYU)
2 kyu – pas niebieski
(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 3 KYU)
(* w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 3 KYU)
1 kyu – pas brązowy
(w trybie zawodniczym po minimum 6 miesiącach szkolenia od uzyskania 2 KYU)
(* w trybie rekreacyjnym po minimum 1 roku szkolenia od uzyskania 2 KYU)

Egzaminatorzy

 • Prawo nadawania stopni 6, 5, 4, KYU ( )mają trenerzy lub instruktorzy judo kierujący bezpośrednio szkoleniem egzaminowanego posiadający minimum 1 DAN zweryfikowany przez PZJudo (egzamin przyjmują minimum 2 osoby)
 • Prawo nadawania stopni 3, 2 i 1 KYU ( ) mają trenerzy, instruktorzy judo kierujący bezpośrednio szkoleniem egzaminowanego lub inni z macierzystego klubu lub okręgu posiadający minimum 3 DAN zweryfikowani przez PZJudo (egzamin przyjmują minimum 2 osoby)
 • Prawo nadawania stopni mistrzowskich DAN i stopni honorowych DAN ma Komisja DAN Polskiego Związku Judo