INFORMACJE

SZKOLENIOWE

Siedziba klubu Jelonki

Szkoła Podstawowa nr 350

ul. Irzykowskiego 1A

01-317 Warszawa